Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2020

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
3461 9e36 500
Reposted frommalice malice viagraywall graywall
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagonnabebetter gonnabebetter

June 24 2020

Reposted frommangoe mangoe viazupacebulowa zupacebulowa
8177 6eb6 500
Słowo na niedzielę!
Reposted fromlanza lanza viaoutofmyhead outofmyhead
5598 6b3d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianyaako nyaako
7638 b0d8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadreamboat dreamboat
4952 14bf 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viasunako sunako
0908 1303 500
Reposted fromzciach zciach viagabor gabor
5664 1ccd
Reposted fromexistential existential
3825 bf7f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasunako sunako
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasunako sunako
5723 4930 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakwasmilosz kwasmilosz
2450 4314 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viadrain832 drain832
7631 dd39 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianoelya noelya
0723 ac03 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
9579 241f 500
😭
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

June 23 2020

Reposted fromnaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...