Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

0232 b980 500
Reposted fromPoranny Poranny viapiehus piehus
5404 0d30 500
Reposted fromzoshka zoshka viapiehus piehus
7661 a955 500
Reposted frompiehus piehus viaHogattaa Hogattaa
3510 34f5 500
Reposted fromtfu tfu viamirando mirando
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viapareidolie pareidolie

January 12 2020

9875 a9fa 500
Reposted frompiehus piehus
9884 260d 500
Reposted frompiehus piehus

January 09 2020

1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus
4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMartwa13 Martwa13
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMartwa13 Martwa13
Życie nauczyło mnie, że każdego dnia trzeba odnaleźć światło w mroku. Że czas jest do wypełnienia i żeby tę przestrzeń wypełniać jak najlepiej. Nauczyło mnie, że wiara, nadzieja i miłość mieszczą się w człowieku. Tak samo jak pasja i skrzydła. Że skrzywdzone serce może powstawać z popiołów. Że warto być Feniksem. Życie nauczyło mnie, że drogi na skróty mogą być ślepe i że jesteśmy w nieustającej podróży. Nauczyło mnie, aby nie pchać się w miejsca, które nas zraniły, w ramiona, które dawno już zgasły przed snem. 
Życie pokazało mi, że marzenia się wybiera. I spełnia. I że nie wolno się bać. Strach potrafi wykluczyć, ograniczyć i zamknąć w klatce. Dlatego już się nie boję.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta

January 05 2020

6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamhsa mhsa
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viarosalie rosalie
9479 b9fe 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viarosalie rosalie

January 03 2020

5527 d591
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaviajero viajero
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaaura-lunaris aura-lunaris
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl