Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

Reposted fromFlau Flau viainkwizytor inkwizytor
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viainkwizytor inkwizytor
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viahesiamela hesiamela
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajasminnie jasminnie
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viajasminnie jasminnie
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viavampira vampira
6998 862b
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viajasminnie jasminnie
6152 5471
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viajasminnie jasminnie
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viavampira vampira
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavampira vampira
5183 9a83
Reposted fromgplyr gplyr viadziom dziom
2483 08b4 500
Reposted fromshieep shieep viasiostra siostra
5461 e5e2
Reposted fromamatore amatore viazbroo zbroo
Dlaczego ludzie muszą być tak samotni? Jaki to ma sens? Na tym świecie żyją miliony ludzi; każdy z nich tęskni, szuka spełnienia u innych, a jednak się izoluje. Dlaczego? Czy Ziemia powstała tylko po to, by pielęgnować ludzką samotność?
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viavampira vampira
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl