Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
7471 d350
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viapsychoviolet psychoviolet
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana via2708 2708

July 17 2017

"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazi zi
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viazi zi
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe vianieobecnosc nieobecnosc
Proszę przytul mnie tak mocno jak boisz się kochać
— Bedoes (via ksiezniczka-z-bliznami0)
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaaynis aynis
7122 ae2c
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
7031 5840
9738 16bc
Reposted fromelvisero elvisero viamaua maua


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaOhSnap OhSnap
7680 a4c8
Reposted fromimyours imyours viaPoranny Poranny
0905 3f25 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaOhSnap OhSnap
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
8405 c202 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl