Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego więcej mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.
— Dziewczyna z pociągu-Paula Hawkins
Reposted frompastelowe pastelowe viagingerowaa gingerowaa

March 31 2019

9438 ac8e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential
“Promise me you’ll always remember: You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.”
— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh
Reposted fromcytaty cytaty viarybasferyczna rybasferyczna

March 29 2019

Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaeskapiza eskapiza
Reposted frommr-absentia mr-absentia viarosalie rosalie
7661 0e5e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarosalie rosalie

March 27 2019

Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
6733 7d54
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
4542 06de 500
Reposted fromgaf gaf viarosalie rosalie
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
7250 dac4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viairmelin irmelin
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viairmelin irmelin

March 12 2019

0819 bc89 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viagreenhazel greenhazel
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
Nigdy nie błagaj kogoś o bliskość.
Jeśli będzie chciał być
TO BĘDZIE.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagreenhazel greenhazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl