Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viabiianca biianca
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viacavebear cavebear

November 08 2018

3612 a46e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vialaparisienne laparisienne
3267 f1fb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakobiety kobiety
9469 cc28
Dla Ciebie mogę zrobić wszystko,  co zechcesz powiedz tylko...
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaaksamitt aksamitt
1636 a431 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialte lte

November 07 2018

8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viatobecontinued tobecontinued
5576 ce32 500
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viatobecontinued tobecontinued
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viamikmikmik mikmikmik
0686 ce0b 500
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viaiansha iansha
2747 cfe7
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viaEinhornZorro EinhornZorro

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaelinela elinela
Ból to ból, maleńka. (...) Tylko dlatego, ze problemy jednej osoby są mniej traumatyczne, nie oznacza, że mniej cierpi.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaelinela elinela
2247 1f23
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl