Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viaboli boli
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaboli boli
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’
Najlepsze w deszczu jest to, że można płakać do woli, a ludzie i tak pomyślą, że to krople ściekają ci po twarzy.
— Estelle Maskame
2087 fb14
Reposted frommisza misza viahouseofpain houseofpain
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viairmelin irmelin
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood viairmelin irmelin
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viahouseofpain houseofpain
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— witkacy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarosalie rosalie
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viadontbemad dontbemad
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
Reposted frompensieve pensieve viabrzask brzask
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viabrzask brzask
2831 e5f0
Reposted fromrol rol viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl