Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.

October 15 2018

October 14 2018

3300 4b17
Reposted fromfungi fungi viaZerthin Zerthin
1457 271e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZerthin Zerthin
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatrzpodnogi patrzpodnogi
3319 d03b
Reposted frompastelowe pastelowe
3059 b69a 500
Reposted fromgket gket viabbc bbc
4462 d983
Reposted fromakallabeth akallabeth vialaparisienne laparisienne

October 08 2018

Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viabelieve17 believe17
2481 622f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPewPow PewPow
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaMatalisman Matalisman

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabercik bercik
5926 7363 500
5926 7363 500
5926 7363 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe viawildgirl wildgirl
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viaSilentForest SilentForest
Podszedł jeszcze bliżej patrząc dziewczynie w oczy. Po raz pierwszy nie uciekła wzrokiem, pozwalając sobie na tak długą wymianę spojrzeń. Dostrzegał jej zakłopotanie, ale oprócz niego wreszcie zobaczył także coś więcej - głębokie przekonanie o tym, że w tej chwili jakikolwiek dyskomfort nie ma dla niej żadnego znaczenia. 
— Remigiusz Mróz ~ Hashtag
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl