Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viayanek yanek

July 26 2017

9002 e788
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow viarosalie rosalie
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C.
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapuremindx puremindx
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viapuremindx puremindx
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viabrzask brzask
0600 b6c0
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask
1767 48e7
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabrzask brzask
Nie ma już nic
Jest dobre wyjście spać
Jest dobre wyjście jeść
Jest dobre wyjście pić
wódkę pić
papierosy palić
kochać

żyć

tak
to wszystko jest dobre wyjście
— R. Wojaczek
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viabrzask brzask
9628 479e
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask

July 23 2017

6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viasimplyfalling simplyfalling
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
3952 9b84
Reposted frommelodyjna melodyjna viasimplyfalling simplyfalling
8834 2ce2
Reposted frombanitka banitka viasimplyfalling simplyfalling

July 22 2017

6559 a504
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl