Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viainto-black into-black
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia viaAleksTheCat AleksTheCat

August 21 2017

Te jebane głosy w głowie mnie niszczą, dzień po dniu coraz bardziej.
http://moblo.pl/profile/zuzaalala
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
7333 3470
Reposted fromoll oll viaaanisiowe aanisiowe
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz vianiezwyykla niezwyykla
believe this log
Reposted fromcube cube viaszarakoszula szarakoszula
8943 685d 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianiezwyykla niezwyykla
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromLukrecja Lukrecja
1517 b3ec 500
Reposted fromvivre1 vivre1
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
7410 6681

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viamolotovcupcake molotovcupcake
7700 cb55 500
Reposted fromInnominate Innominate viaPrzygnebiona Przygnebiona
9483 3346 500
Reposted fromexistential existential viakrainakredek krainakredek
0644 dc2c 500
Reposted fromowca owca viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl