Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vialonelypassenger lonelypassenger
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viajobi jobi
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viajobi jobi
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viajobi jobi
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viajobi jobi
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viajobi jobi
8195 051a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap

December 04 2017

3496 5161 500
 Bones of Love
Reposted fromEmisja Emisja viakindofnightmare kindofnightmare
5561 9987
Reposted fromkatsiu katsiu viadanonisko danonisko
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viaiamanartist iamanartist
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacorazmniej corazmniej
Szczęściem jest być dla kogoś żywym kolorem, który po latach nie wyblaknie.
— Kurt Cobain
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamanartist iamanartist
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
2461 8bf4
Reposted fromvanille vanille viaszydera szydera
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viagitana gitana
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl