Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viaapatyczna apatyczna
9515 f3dd 500
z cyklu: ja i związki 
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viajrb jrb
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaapatyczna apatyczna

Nie ma sensu budować miłości na kłamstwach. Kiedy nie ma zaufania, to prędzej czy później wszystko się rozwali. Runie w przepaść, rąbnie jak domek z kart.


— Kaja Kowalewska

Nie ma sensu budować miłości na kłamstwach. Kiedy nie ma zaufania, to prędzej czy później wszystko się rozwali. Runie w przepaść, rąbnie jak domek z kart.


— Kaja Kowalewska

Nie ma sensu budować miłości na kłamstwach. Kiedy nie ma zaufania, to prędzej czy później wszystko się rozwali. Runie w przepaść, rąbnie jak domek z kart.


— Kaja Kowalewska
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viaapatyczna apatyczna
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viahysterie hysterie
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viamiimi miimi
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola
6404 28a8 500
Reposted fromfungi fungi viarobaczek robaczek
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviolethill violethill
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viamiimi miimi
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamiimi miimi
Reposted fromweightless weightless viabiianca biianca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl