Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viaMrrruk Mrrruk
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viamalazadymiara malazadymiara
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viamalazadymiara malazadymiara
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon vianoelle noelle
3831 9b13 500
Reposted fromtfu tfu viagket gket
3764 a3ad 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viakashkash kashkash
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viakashkash kashkash
6091 10b4
Reposted fromamongg amongg viakashkash kashkash
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
7785 7db5
Reposted fromLittleJack LittleJack viakashkash kashkash
Niczego nie lubię. Może to ze strachu. Właśnie tak, boję się. Pragnę siedzieć sam w pokoju przy opuszczonych roletach. Delektuję się tym. Jestem świrem. Jestem kompletnym wariatem.
— Charles Bukowski
Reposted fromnatinat natinat viakashkash kashkash
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaviajero viajero
1586 0410
Reposted frompsychedelix psychedelix viaTheEvexe TheEvexe
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviajero viajero

August 16 2018

5837 2f92 500
Reposted fromtfu tfu viapasisia pasisia

August 08 2018

8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl