Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

6532 2563
Reposted fromclerii clerii viapikkumyy pikkumyy
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viapikkumyy pikkumyy
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viainvissiblee invissiblee
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viainvissiblee invissiblee
-Trzy miesiące temu powiedziałbym, że jeżeli kogoś szczerze kochasz, musisz pozwolić mu odejść. Ale teraz patrzę na ciebie[...] i widzę, jak głęboko się myliłem. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, musisz zrobić wszystko, żeby go zatrzymać.
— Jodi Picoult / szkoda, że już nie o nas...ale dziękuję jak Ty za tę miłość...19/.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaasylopath asylopath
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viaasylopath asylopath
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous vianokturnal nokturnal
1427 c62a
Reposted fromwwannie wwannie viaMrrruk Mrrruk
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vianatory natory

April 21 2018

4603 ef42

-Kocham Cię.. 
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku! 
-Widziałam Cię co noc, ilekroć zamknęłam oczy.

 

— hmmm
Reposted fromchocoway chocoway viarzzkropka rzzkropka

Zostawił mi
Datę swoich urodzin
Imiona przyjaciół
Puste miejsce w samochodzie
Kształt blizny na udzie
Kilka wspomnień z dzieciństwa
Ciepły ton głosu 
Swój zapach na poduszce
Cichą ulicę w pamięci

Zostawił mi mnie i odszedł 
Co ja mam teraz z tym zrobić?

— "Słowa zbyt proste"
5811 4156
Nomnomnom 
Reposted fromAlekwas Alekwas viamichalkoziol michalkoziol
1577 3fed
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaBrainy Brainy
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viazupson zupson
6512 de15
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy

April 20 2018

Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Reposted fromperfectsense perfectsense vianonecares nonecares
Kolejny dzień. Chyba zwariuje z tej samotności.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl