Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viawszystkodupa wszystkodupa
8001 a17b
Reposted frommisza misza viafabulous-lazy fabulous-lazy
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTakingControl TakingControl
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaTakingControl TakingControl
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viaTakingControl TakingControl
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTakingControl TakingControl
Reposted fromRynn Rynn viameem meem

May 24 2017

6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viabrzask brzask

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Umarła, bo nie potrafiłem jej kochać...
— Trzynaście powodów

May 23 2017

I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
Reposted fromthebelljar thebelljar viabrzask brzask
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viabrzask brzask
4514 dbf8 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viadontbemad dontbemad

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viamhsa mhsa
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viapensieve pensieve
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl