Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viaeyot eyot
Tak bardzo chciałabym być twoją jedyną kobietą. Jedyną! Rozumiesz?! I wiedzieć,że będę cię miała jutro, w przyszły poniedziałek i także w Wigilię. Rozumiesz?!
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRozaa Rozaa
3267 8b0b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 17 2019

Teraz wiem, że nie miałam pojęcia, czym jest miłość. Ani jakie to uczucie mieć nawet odrobinę pęknięte serce.
To stać przed człowiekiem, który jest całym twoim światem, i dowiedzieć się, że nie wystarczasz. Że cię nie wybiera. Jesteś cieniem osoby, która jest twoim słońcem.
— Victoria Aveyard - "Królewska klatka"
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie vialaddersong laddersong
4086 84e8 500
Reposted fromBabson Babson viazorax zorax
4722 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaddersong laddersong
gdy ciebie nie chcą nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze że ty kogoś kochasz

czy wiesz
że łzy śmieją się kiedy są duże
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaddersong laddersong
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaddersong laddersong
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll vialaddersong laddersong
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaddersong laddersong
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialenifca lenifca
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vialaddersong laddersong
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaddersong laddersong
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts
4114 ebf8
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl